Budynek Mieszkalny WIELORODZINNY

System oparty na prefabrykacji całych jednostek mieszkalnych i transporcie ich na budowę umożliwia osiągnięcie niemożliwej dotąd prędkości zakończenia inwestycji. poza pracami wykończeniowymi zależnymi od indywidualnego spojrzenia na estetykę budynku, większość prac budowlanych odbywa się w fabryce przy użyciu profesjonalnych narzędzi, przy minimalizacji kosztów oraz zwiększonym bezpieczeństwie pracowników.

Zależnie od wielkości budynku może on powstać w czasie od 3 dni do kilku tygodni.

Teren należy uprzednio przygotować zapewniając wylanie płyty fundamentowej na odpowiednich warstwach gruntu.

PREFABRYKOWANY DACH
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA
PŁYTA FUNDAMENTOWA
WARSTWA GRUNTU
budynek-1
budynek-2

Elewacja Tylnia

Elewacja Wejściowa

skala 1:200

Prezentowany blok oferuje:
6x mieszkań 2+1
6x mieszkań dla bezdzietnej pary
6x mieszkań dla 1 osoby
jednak wszystkich możliwych układów kondygnacji nie sposób wymienić.

Dowolność wykończenia elewacji umożliwia wpasowanie budynku w miejscowy kontekst architektoniczny. Fasada może więc przybrać estetykę kamienną, drewnianą, metalu lub tynku. Stosowanie okładzin elewacyjnych imitujące materiały naturalne daje także możliwość wymiany uszkodzonego elementu w przypadku odnotowanego wandalizmu.

Dostęp do mieszkań odbywa się przez modułowe klatki schodowe umożliwiające spiętrzenie kondygnacji i efektywne wykorzystanie miejsca przewidzianego pod budownictwo. Zadaszenie umożliwiają jednostki prefabrykowanego dachu.

System modułowy to cicha i szybka realizacja przedsięwzięcia, ekologiczna technologia, ciepłe budownictwo, krótki czas robót wykończeniowych oraz niższe koszty budowy i ogrzewania obiektu.

MOŻLIWOŚCI:

System modułowy daje dużą dowolność w kształtowaniu zabudowań zarówno jedno jak i wielorodzinnych. Odpowiedni układ jednostki umożliwia zakwaterowanie każdego mozliwego składu lokatorów.

Elewacja Tylnia

Elewacja Wejściowa

skala 1:200

gotowe pomysły

Inne jednostki