NAŠI MODULARNI SISTEMI

Pokrivanje je moguće sa montažnim krovnim jedinicama. Modularni sistem je tiho i brzo izvođenje projekata, ekološka tehnologija, topla gradnja, kratki rokovi za završne radove i niži troškovi izgradnje i grijanja objekta.

Modularni sistem daje veliku slobodu u projektovanju kako jednosobnih tako i višeporodičnih zgrada. Odgovarajući raspored jedinica omogućava smještaj svih mogućih sastava stanara.

anim-03
anim-02
anim-01
01-dom-3-moduły
anim-1-01
anim-1-02
anim-1-03
02-dom-3-moduły
anim-2-01
anim-2-02

Modularne jedinice

Predloženi setovi