Jedinica PURPLE !1

SPISAK

DJEČJA SOBA

KUPATILO:

10,25 m2

6,78 m2

UKUPNO:

17,03 m2

Dodatni modul koji sadrži spavaću sobu za dvoje dece i prostrano kupatilo, celina je zamišljena kao produžetak stana namenjenog porodicama sa decom.

Ostale jedinice

Spremne ideje