Jedinica KROV !

SPISAK

KROV

Montažni krov je dostupan u mnogim konfiguracijama, od ugla nagiba do slojeva obloge i krovnog pokrivača. Ovi elementi često zavise od lokalnih uslova, ali i od individualne estetike dizajna objekta. Fabrički pripremljena krovna jedinica omogućava veću sigurnost radnika i lakši pristup krovu prilikom polaganja slojeva.

Ostale jedinice

Spremne ideje