Jednostka RED !

ZESTAWIENIE

SYPIALNIA RODZ.:

SYPIALNIA RODZ.:

8,35 m2

8,35 m2

RAZEM:

16,70 m2

Moduł zawierający dwie sypialnie dedykowane dla osobnych lokali mieszkalnych. Przykładowe zastosowanie zawarto w układzie mieszkań dla dwóch rodzin – 5MA.

Inne jednostki

gotowe pomysły